Услуги

 

ИНСИСТ СЕРВИЗ АД предоставя висококачествено сервизно обслужване, изцяло съобразено със сервизната политика, условията и изискванията на производителите.

Главна цел на екипа на ИНСИСТ СЕРВИЗ АД е непрекъснато повишаване качеството на предоставяните следпродажбени услуги и предлагане на цялостно поддържане и обслужване на закупената техника при същите или по-добри гаранционни условия, предлагани от производителите.

Сервизното обслужване в този период е на принципа "claim-change", т.е. при рекламация се извършва незабавна подмяна на устройство или  възел, ако повредата не може да се отстрани веднага.

Възможността за поддържане на такава сервизна политика обезпечава постоянните стокови наличности в склада и дългосрочните отношения с доставчиците, както и високата надеждност на техниката - под 1% рекламации в гаранционния период.

Процедурата по сервиза е йерархична и се управлява и контролира централизирано. Рекламациите се следят по съответния входящ номер на заявките, като за целта се води съответен дневник.

Сервизният център води сервизен дневник, който съдържа подробна информация за подадените заявки, диагностицираните проблеми, проведените тестове, заменените компоненти и извършения ремонт.

Поддръжката и сервизното обслужване се осъществява при повикване на място при клиента. В случай, че повредата не може да бъде отстранена на място, сервизирането на техниката се извършва в сервизния център при спазване сроковете за отстраняване на повреда, като транспортът и всички допълнителни разходи са за сметка на ИНСИСТ СЕРВИЗ АД.

Сервизните повиквания се приемат всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часаЦентралният сервиз има "гореща линия" за повикване в извънработно време.

Отстраняването на възникнали повреди се осъществява от оторизирани сервизни специалисти на ИНСИСТ СЕРВИЗ АД, които диагностицират проблема и вземат конкретни решения за отстраняването му.

ИНСИСТ СЕРВИЗ АД предлагаме следните услуги:

·                     Проектиране и внедряване на корпоративни информационни системи;

·                     Доставка, инсталация и системо-техническа поддръжка на RISK и Intel базирани сървъри, работни станции, сторидж системи;

·                     Доставка, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на РС системи, преносими компютри, системни платки, монитори, дискови устройства, периферия;

·                     CAD/CAM/CAE системни решения;

·                     LAN, WAN, WiFi хардуер;

·                     Проектиране, изграждане и внедряване на компютърни мрежи;

·                     Инсталация и настройка на системен, базов и приложен софтуер;

·                     Инсталация, пуск в редовна експлоатация и поддръжка на мощни корпоративни UPS (5kVA - 1000kVA) и климатични системи за компютърни зали и чисти помещения;

·                     Инженерингова и консултантска дейност.